Bạn đã biết những loại đất nào không được cấp sổ đỏ?
0 (0)

Sổ đỏ là chứng thư pháp lý do Nhà nước cấp cho người sử dụng đất nhằm xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của một hay nhiều cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở & sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ hay còn được gọi là Sổ hồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Các quy định về khái niệm sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận nhà đất đều đã được Pháp luật quy định cụ thể trong Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013.

Người sử dụng đất được sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao, cho thuê đất hoặc được công nhận quyền sử dụng đất, cho, tặng, nhận thừa kế, chuyển nhượng…theo quy định pháp luật hiện hành.

Click để đánh giá
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0909.855.502